Slussfors Hälsorum - Sommaröppet !

2015-06-03 11:19


Sommaröppet i Slussfors Hälsorum
 

Under skolans sommarlov har Slussfors Hälsorum öppet på tisdagar kl 08.00 till 10.00.

Under dessa tider har ni även möjlighet att få hjälp med provtagningen.

 

De prover som kan tas i hälsorummet är blodtryck, blodsocker, blodvärde, INR och vikt. Efter ordination från läkare eller sjuksköterska kan även venösa blodprover tas.

  

-- Bildgalleri 2007 (solbild.gif)

 


 

Andreas Lundqvist
Glesbygdsmedicinskt centrum