Föreningsliv i glesbygd

2017-04-23 13:34

Fem föreningar har blivit en.

 

 

Nu har fem föreningar i byn blivit en. I början av april höll den anrika Ankarsunds Folkets Hus-förening sitt sista årsmöte för att slås samman med Ankarsunds Intresseförening. Tidigare har byns Amatörteaterförening, PR-föreningen Ankartrossen och Ankarsunds IK avslutat sin verksamhet för att ingå i Intresseföreningen. Dvs föreningarnas verksamhet kommer att fortsätta men nu i Intresseföreningens regi. Det här har varit en process under en längre tid och orsaken finns i ett vikande befolkningsunderlag. Det är inte möjligt att med det lilla antal på 23 bofasta i byn hitta personer till så många styrelser. 

Men Intresseföreningens styrelse har allteftersom berikats med personer från styrelserna i de föreningar som upphört och på det sättet räknar man med att Intresseföreningen ska kunna sköta de flesta av de uppgifter de gamla föreningarna hade. Idrottsklubbens tävlingsverksamhet blir av naturliga skäl den svåraste uppgiften att ta sig an. Bland byns bofasta är genomsnittsåldern lite för hög för att just idrottstävlingar ska bli intressanta att delta i. Däremot hålls byns elljusspår i trim som ett arv just från Ankarsunds IK.