Om Storumanbyar.se och hur vi kom till.

Bakgrund
Hembygdsföreningen Gratian kom med ett insatsförslag om att göra en Internetportal för byarna i Gratianområdet. Detta blev till en insats som alla byar inom Storumans kommun erbjöds att vara med i. Insatsen inriktar sig på att byarna skall visa upp sina natur och kulturvärden. Detta i sin tur leder till fler besökande och förhoppningsvis till inflyttning i byarna.  Storumanbyar.se skulle jobbas fram genom ett SIKU projekt. På så sätt skulle vi få hjälp att finansiera uppstarten av Portalen
Det blev två informationsträffar, en i Storuman och en i Tärnaby, där arbetet med byaportalen har redovisats och vad som krävs av byarna för att hålla portalen levande.
I startläget var det 13 byar som visade intresse att vara med i byaportalen.

 

Utbildning
Lördagen den 19 juni 2004 samlades ett 20 tal intresserade bybor i Storuman  

för att lära sig om hur de skall jobba med byns hemsida.


I oktober 2004 hade vi en ½ dags utbildning för nya byar samt repetition av

hur man jobbar med OEW och hemsidan.
Mars 2005 var det dags för den sista träffen genom SIKU,

vi gick igenom grunderna samt jobba med bildhandering. 
Ansvariga för utbildning av byaportalen var Anna Edvall och Andreas Johansson på Linjalen Tre.Noll.

 

Bildande av föreningen.
Mars 2005 var det så dags att komma fram till hur framtiden för Storumanbyar.se skulle bli. SIKU projektet var över.
Byarna kom fram till att starta en ekonomisk förening som skulle driva Portalen. Storumanbyarnas webportal ekonomisk förening bildades på hösten 2005. 
Storumanbyarnas webportal ekonomisk förening

Styrelsen har idag följande sammansättning:
Ordförande: Birgitta Sandberg, Forsmark
Kassör: Debora Jonsson, Stensele
Sekreterare: Anki Abrahmsson, Pauträsk

 

Inträdesavg: 100 kr är en engångskostnad.
Medlemsavg: 500:- är en årsavgift

 

 

Föreningens stadgar finns att läsa här >>>

Stämmoprotokollen hittar du här. (verksamhetsår)

För år 2005

För år 2006

För år 2007

För år 2008

För år 2009

För år 2010

För år 2011

För år 2012

För år 2013

För år 2014

För år 2015

 

Portalen: www.storumanbyar.se

I dagsläget så är det 17 byar inom Storumans Kommun som ingår i denna gemensamma samlingsportal.
Alla byar sköter själva sin bys hemsida, här kan man skapa en presentation av sin by genom bilder och text. Man kan på många sätt marknadsföra sin by, men framför allt så är den en mycket fin kommunikationsväg mellan bybor och utflyttade. Ett bra sätt att hålla kontakten med hembygden. Varje by har en egen e-postadress som finns under Kontakta Oss på byns sida.

 

Portalen har även en huvudadministratör (Birgitta Sandberg) som man kan nå genom att maila till info@storumanbyar.se