Skoterleder

 

Det finns ett väldigt bra underhållet skoter-leds-system runt om i området.

Lederna är delvis skyltade och hålls trampade och sladdade under hela skotersäsongen.

Här ser ni en karta över skoterlederna här i Gratian-området. (De är rödmarkerade)

De utsatta siffrorna 1 och 2 markerar skyltningen som går till Bastansjö både från

Slussforshållet och från Grannäshållet.

 

Vill ni se lite bilder från skoterledsarbete så gå in här >>>>>

Du är besökare nr: 4450