Välkommen till Ankarsund

"Storumansjöns pärla" har den lilla byn kallats av många. Och visst gör Ankarsund skäl för namnet där byn letar sig ut i Uman och nästan stänger av Umeälvens vattenflöde från väster. Men det smala sundet är djupt - över 130 m - djupaste stället i sjön sägs det. Byn med de många fiskkassarna ligger 4 km från E12:an. Vägskylten finns vid Gardsjöbäcken.

Från att ha varit en blomstrande jordbruksby med kreatur i snart sagt varje gård är nu byn helt utan egna jordbrukare. Det som sås och skördas sker av bonden i Blaiken. Av dom som bor i byn är många pensionärer. Några i "arbetsför ålder" pendlar till jobb utombys. Ett par stycken har sin utkomst inom byns gränser. En större industri har flyttat hit nyligen. Det är fiskodlingen. En fast anställd jobbar där än så länge. Men det blir snart fler. En ansökan om utökning av odlingens kapacitet från 600 ton fisk årligen till nästan det dubbla ligger på Länsstyrelsens bord. Och om det blir verklighet kommer fler arbetstillfällen till byn.

 

Gör en avstickare från Blå Vägen och hälsa på oss!

besöksräknare

Du är besökare nr: 43564